1. ΜΟΝΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Date of completion:

Link:

Description: Η Μονή Τσουλήθρα μπορεί να απασχολήσει μέχρι 25 παιδιά από 2 έως 12 ετών. Οι διαστάσεις  της είναι 2,5x5,0x2,5 μέτρα. Στον χώρο που θα τοποθετηθεί χρειαζόμαστε  τουλάχιστον 3 ελεύθερες πλευρές ούτως ώστε να μπορούν τα παιδιά να ανεβαίνουν από την πρώτη, να κατεβαίνουν από την δεύτερη, και να ξαναγυρίζουν από την τρίτη.

πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα Άρθρα

We cannot load blog data at this time.