Μονή Τσουλήθρα

Η Μονή Τσουλήθρα μπορεί να απασχολήσει μέχρι 25 παιδιά από 2 έως 12 ετών. Οι διαστάσεις  της είναι 2,5x5,0x2,5 μέτρα. Στον χώρο που θα τοποθετηθεί χρειαζόμαστε  τουλάχιστον 3 ελεύθερες πλευρές ούτως ώστε να μπορούν τα παιδιά να ανεβαίνουν από την πρώτη, να κατεβαίνουν από την δεύτερη, και να ξαναγυρίζουν από την τρίτη.

No Comments Yet.