ΧΡΡΡΡΡΟΝΙΑ ΠΟΟΟΛΛΑΑΑΑ!!!!!!!!!!!!!

Στον Διογένη, τον
Σάββα και τον Σάββα,τη  Σάββούλα αλλά και τη Σαβούλα, τον Σαββούλη αλλά και Σαβούλη!!!!!!

No Comments Yet.