ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!

Χρόνια Πολλά στα ζουζούνια που γιορτάζουν σήμερα!! Να

χαιρόμαστε τον Χαράλαμπο, τον Χαρίλαο, τον Χαραλάμπη,

τον Χάρη, τον Χάμπο, τον Λάμπη, τον Λάμπο, τον Λαμπία,

τον Μπάμπη, τον Μπάμπο, τη Χαραλαμπία, τον Χαραλαμπή,

τον Λαμπή, τη Λάμπω, την Μπαμπίνα, την Μπήλιω, την

Μπιλιώ, την Μπία και τον Χάμπη, τον Χαρίλαο, τον Χάρη,

τη Χαρίκλεια, τη Χαρά και την Χαρούλα!! Χρόνια Πολλά!!

 

Χρόνια Πολλά Χαράλαμπε!!               Χρόνια Πολλά.

No Comments Yet.